Regelement Plein 2000

 

Oranjefestiviteiten regelement Plein 2000, Donderdag 27 april 2017

Dit reglement is van toepassing op ieder die aanwezig is op het feestterrein op Plein 2000 te Huizen.

Risico / Instemmen met reglement.

Door op het plein 2000 aanwezig te zijn stemt een bezoeker in met de in het regelement aangegeven    regels. Aanwezigheid is voor eigen risico. De Oranje Stichting Huizen kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Bij het niet naleven van dit regelement kan de toegang tot het feestterrein worden ontzegd.

Geen eigen consumpties.
Het meebrengen van eigen consumpties is verboden. Glas en blik zullen worden ingenomen.

Geen alcohol onder de 18 jaar.
Het is niet toegestaan om alcoholhoudende dranken te nuttigen en/of in bezit te hebben onder de leeftijd van 18 jaar. Ook het verstrekken van alcoholhoudende dranken aan een persoon onder de 18 jaar is uitdrukkelijk verboden.

Legitimatie en onderzoek aan kleding en tassen.
Legitimatie op verzoek van de Beveiliging van de Oranje Stichting Huizen en Horeca is voor ieder verplicht. Op verzoek van de Beveiliging is men verplicht mee te werken aan een onderzoek van kleding en tassen.

Aanwijzingen van het personeel dienen strikt opgevolgd te worden.
Verboden wild te plassen.

Bij onrechtmatigheden verwittigen wij de politie.
Geen fietsen of brommers op het feestterrein Plein 2000

Deponeer afval in de afval bakken.
Verboden wapens of scherpe voorwerpen in het bezit te hebben.

Verboden drugs te gebruiken, verhandelen of in bezit te hebben.

Camerabewaking.
Op verzoek van de Politie dan wel Justitie zullen de gemaakte opnames en camerabeelden aan hen ter beschikking worden gesteld